Gia công lắp đặt kết cấu thép, nhà thép tiền chế, dầm chữ i, dầm chữ h, các loại cấu kiện kim loại ...

Công trình tiêu biểu

Gia công lắp đặt kết cấu thép, nhà thép tiền chế, dầm chữ i, dầm chữ h, các loại cấu kiện kim loại ...

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn