Lắp đặt hệ thống ống âm đất và xuyên tường

Công trình tiêu biểu

Trang chủ >> Cơ khí >> Lắp đặt hệ thống ống âm đất và xuyên tường

Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống ống âm đất và xuyên tường

Một số thông tin về dự án:

 - Gói thầu: Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống ống âm đất và xuyên tường

 - Địa điểm: Nhà máy Giấy Vina Kraft - KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

 - Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư, gia công chế vạo, vận chuyển và lắp đặt tại công trường

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn