Cơ khí

AkzoNobel Paint Project

Dự án mở rộng nhà máy sơn Akzo Nobel Paint Việt Nam giai đoạn 2. Các hạng mục thi công chí...

Bồn lọc công nghệ - Suntory Pepsico PJ

Minh Quân TMC gia công chế tạo và lắp đặt bồn lọc cát, bồn lọc than hoạt tính, bồn lọc phủ...

Gia công bồn

Công Ty Minh Quân Chuyên gia công bồn bể công nghiệp, sở hữu các máy móc thiết bị hiện đại...