Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam

Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam

Suntory PepsiCo Việt Nam 

Chủ tịch hội đồng thành viên: Katsuyasu Kato

Tổng giám đốc: Chandra Shekhar A. Mundlay

Chính thức liên doanh: tháng 4 năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB), 100% vốn nước ngoài, là một liên minh giữa PepsiCo Inc và Suntory Holdings Limited, được chính thức thành lập vào tháng Tư năm 2013. 

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn