VĂN HÓA KINH DOANH

VĂN HÓA KINH DOANH

Văn hoá kinh doanh - yếu tố phát triển bền vững của Cty

Hiện nay, kinh doanh có văn hoá là đòi hỏi cấp thiết của bất kỳ một doanh nghiệp nào trong bối cảnh hội nhập. Văn hoá kinh doanh (VHKD) không chỉ ở những biểu hiện bề ngoài như trang phục, bài trí trụ sở, là những câu chào hỏi theo lối nghĩ xưa “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, mà nó còn là những  chuẩn mực về đạo đức, là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, là văn hoá lãnh đạo, văn hoá quản lý, là văn hoá giao tiếp giữa người với người…Những yếu tố này tạo dựng  nên uy tín và  thương hiệu của doanh nghiệp.

 

Đề cập đến văn hoá kinh doanh, người ta thường đề cập đến “triết lý 3P” với P: People; P: Product và P: Profit . Do quan niệm về tầm quan trọng của 3 yếu tố này, mà  mỗi doanh nghiệp nói chung và Công ty MINH QUÂN TMC  nói riêng có thể có cách ứng xử  khác nhau trong kinh doanh. MINH QUÂN TMC vẫn hướng tới lợi nhuận, vẫn chú trọng đến chất lượng và tính đa dạng của dịch vụ, nhưng  yếu tố  người lao động được coi là hàng đầu ,luôn quan tâm đến cuộc sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên, tôn trọng và khuyến khích tính chủ động và sáng tạo của mỗi người. Vì vậy lợi nhuận tăng lên như một kết quả tất yếu, khách hàng gắn bó với MINH QUÂN TMC và ngày càng có nhiều khách hàng mới đến với MINH QUÂN TMC.

Như vậy nói đến VHKD của MINH QUÂN TMC là nói đến đạo đức và các hành vi trong kinh doanh của MINH QUÂN TMC . Khi mọi cán bộ, nhân viên (CBNV) MINH QUÂN TMC  hiểu rõ được VHKD, xây dựng được qui tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá hành vi trong kinh doanh, thì MINH QUÂN TMC sẽ không phải đối mặt với nguy cơ chảy máu chất sám, mất khách hàng và các đối tác quan trọng.

Như vậy, văn hoá MINH QUÂN TMC sẽ là “ rào cản” quan trọng giúp MINH QUÂN TMC vượt qua những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và là chìa khoá quyết định sự phát triển bền vững của MINH QUÂN TMC.

Trong thời gian qua, kinh doanh có văn hoá đã được Ban lãnh đạo cũng như từng cán bộ nhân viên  của MINH QUÂN TMC quan tâm xây dựng, luôn hướng tới hệ thống các giá trị về Chân - Thiện - Mỹ và đều vì một mục tiêu phát triển bền vững của cả hệ thống.  Nhưng cũng cần lưu ý rằng: việc xây dựng VHKD MINH QUÂN TMC trong bối cảnh hiện nay cũng  gặp một số khó khăn như: Hệ thống pháp lý chưa đầy đủ, trong khi ý thức chấp hành luật pháp của người dân cũng như các doanh nghiệp chưa cao; Những mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng tác động không nhỏ đến hành vi kinh doanh của Cty trong khi trình độ dân trí chưa cao, nên CBNV MINH QUÂN TMC không dễ dàng thay đổi ngay được các tập quán cố hữu trong  phong cách làm việc của một số khách hàng như: mong được cảm thông, tính xuê xoa, đại khái, kiểu làm việc chỉ thích “đi tắt, làm tắt”... Tất cả những vấn đề này là một vật cản cho việc xây dựng phong cách kinh doanh có văn hoá. Vì vậy để có được VHKD đích thực, đòi hỏi mỗi mỗi CBNV MINH QUÂN TMC cần có sự đổi mới từ nhận thức và có những hành động phù hợp. 
Trong việc xây dựng VHKD, lực lượng lao động ở từng bộ phận kinh doanh  phải được coi trọng. Phải tạo cho được môi trường làm việc để CBNV phát huy được các thế mạnh, sức sáng tạo và khả năng cống hiến. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của họ và gia đình. Để có được nền tảng VHKD cơ bản, trước tiên cần tập trung  bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý (văn hoá lãnh đạo và văn hoá quản lý) để mỗi một cán bộ lãnh đạo của MINH QUÂN TMC  (ở các vị trí ) có phong cách làm việc có văn hoá. Lãnh đạo các cấp thể hiện được văn hoá lãnh đạo, văn hoá quản lý, thì nhất định đơn vị đó, phòng/ ban/ trung tâm đó có VHKD. Kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ ra rằng: một doanh nghiệp có VHKD hay không, phụ thuộc rất lớn vào chính phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, bởi nó tạo sự đồng tình và lôi kéo được đông đảo CBNV trong đơn vị tham gia.


Văn hoá không phải như Qui chế Nội quy lao động mà mỗi CBNV bắt buộc phải thực hiện. Để kinh doanh có văn hoá ở mọi nơi mọi lúc, cần hơn một sự tuyên truyền giáo dục, vận động CBNV, trang bị cho họ những kiến thức, giúp họ nâng cao nhận thức và hiểu sâu sắc về ý nghĩa, yêu cầu của việc thực hiện VHKD trong từng hoạt động của doanh nghiệp, để từ nhận thức, chuyển biến thành hành động, dần trở thành phổ biến và đi vào nề nếp. Khi đó văn hoá kinh doanh là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của MINH QUÂN TMC.

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn