Open Siphon Filter - Yên Bình Thái Nguyên

Gia công và cung cấp hệ thống ống lọc Xi phông hở (OSF) cho dự án nhà máy xử lý nước sạch Yên Bình-Thái Nguyên
Mã sản phẩm: #

Gia công chế tạo hệ thống ống lọc xi-phông hở - Nhà máy xử lý nước Yên Bình - Phía nam Hồ Núi Cốc, Thành Phố Yên Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Một số thông tin về dự án:

 - Vật liệu chế tạo: SUS304

 - Phạm vi công việc: gia công chế tạo và bàn giao tại công trường.

 - Các size ống chế tạo: ống DN400, DN500, DN800