NHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP VẮNG KHÁCH BỊ THU HỒI

NHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP VẮNG KHÁCH BỊ THU HỒI

 

 

NHIỀU KHU CÔNG NGHIỆP VẮNG KHÁCH BỊ THU HỒI

Ngày: 24/03/2015

Sau khi rà soát, diện tích các khu công nghiệp đã giảm 680ha so với thời điểm trước quy hoạch.

Theo báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trong quá trình ra soát, nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp, chưa đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc chưa xây dựng cơ sở hạ tầng... đã bị các cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi, đổi chủ đầu tư hay chuyển sang hình thức khác.

 

 

Các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp, hạ tầng chưa hoàn chỉnh bị kiến nghị đổi chủ đầu tư, giảm diện tích.

 

Cụ thể, trong 14 khu công nghiệp "hoang vắng", tỷ lệ lấp đầy thấp, có 5 khu công nghiệp đã được giải quyết theo hướng giảm diện tích quy hoạch, chuyển đổi chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tiếp tục triển khai các dự án bao gồm khu công nghiệp Quang Minh II (Hà Nội), khu công nghiệp Cộng Hòa - Chí Linh và khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (Hải Dương), khu công nghiệp Kim Động (Hưng Yên), khu công nghiệp Phong Phú (TP HCM).

Tại Vĩnh Phúc, UBND tỉnh đã thu hồi khu công nghiệp Bá Thiện và giao Ban Quản lý các khu công nghiệp làm chủ đầu tư hoàn thiện nốt hạ tầng; khu công nghiệp Bình Xuyên II cũng bị giảm quy mô từ 485,1 xuống còn 45,6 ha, phần diện tích còn lại đang kêu gọi nhà đầu tư Sumitomo (Nhật Bản).

Tỉnh Khánh Hòa cũng báo cáo Thủ tướng cho phép thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với khu công nghiệp Nam Cam Ranh (204ha). Cùng chung hoàn cảnh là khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận (407ha), UBND tỉnh đang làm thủ tục thu hồi.

Ngoài ra, một số trường hợp khác vẫn đang trong quá trình xử lý, như khu công nghiệp Long Sơn (1.250ha) đã được điều chỉnh giảm xuống còn 850 ha vào tháng 9/2013 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Khu công nghiệp Bắc Thường Tín (429ha) và khu công nghiệp Phụng Hiệp (175 ha) chưa triển khai do quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Tín và quy hoạch xây dựng đường vành đai IV đi qua khu công nghiệp Phụng Hiệp chưa được phê duyệt.

Khu công nghiệp Minh Quang (325ha), khu công nghiệp Vĩnh Phúc (383ha), khu công nghiệp Ngọc Long (149ha), khu công nghiệp Megastar (149ha) tỉnh Hưng Yên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất khu công nghiệp.

Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Liên Thành (93ha) và khu công nghiệp Đông Nam Á (396ha) tỉnh Long An gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, kết nối giao thông từ khu công nghiệp ra bên ngoài.

Trong năm 2014, cả nước đã có 5 khu công nghiệp mới được thành lập với quy mô 655ha, mở rộng quy mô 1.007ha, 2 khu công nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của với quy mô 359ha và một khu công nghiệp bị chuyển đổi sang mô hình cụm công nghiệp với quy mô 92ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 65%, tăng so với mức 63% của năm 2013.

 

 

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn