Thiết kế và Thi công Hệ thống Điện Điều khiển

Thiết kế và Thi công Hệ thống Điện Điều khiển

Thiết kế và Thi công Hệ thống Điện Điều khiển

Thiết kế và Thi công Hệ thống Điện Điều khiển

Công ty Minh Quân chuyên cung cấp các dịch vụ trong việc tư vấn, thiết kế, thi công và lắp đặt các hệ thống điện trung thế, các loại tủ điện trung hạ thế, tủ đóng cắt điều khiển động cơ , các tủ điều khiển lập trình PLC (Program Logix Control)...

Thiết kế, thi công tủ đóng cắt trung thế, hạ thế

Thiết kế , thi công, lắp đặt tủ điều khiển động cơ (Tủ MCC).

Thiết kế, thi công, lắp đặt tủ điều khiển lập trình PLC cho nhà máy, các dây chuyển sản xuất trong ngành thép, ngành xử lý nước và mội trường, ngành dầu khí.

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn