TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

HỘI THI KARAOKE CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2016

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2016), 130 năm ngày quốc tế Lao động (1/05/1886-1/5/2016) và “Tháng công nhân” lần 8 năm 2016 hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập Quận Bình Thạnh ( 6/1976/2016) và 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 -28/07/2016) .

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn