Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự Phòng Mua Hàng 22.02.2016 - 15.03.2016

Cung ứng vật tư, trang thiết bị cho thi công

Tuyển dụng Giám sát An Toàn Lao Động

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương Mại Minh Quân (Minh Quan TMC). Là một công ty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Cung cấp, gia công và lắp đặt máy móc, thiết bị, ống công nghệ cho các ngành cơ khí và xây dựng công trình.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ (01.09.2014)

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ (01.09.2014)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ (15.10.2013)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ (15.10.2013)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (01.8.2012)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (01.8.2012)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG (01.8.2012)

BẢNG TIN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG XÂY DỰNG (01.8.2012)

1 2 »
Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn