AKZO NOBEL PAINT - THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT NHÀ MÁY

Dự án mở rộng nhà máy sơn Akzo Nobel Paint Việt Nam giai đoạn 2. Các hạng mục thi công chính: - Lắp đặt thiết bị. - Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống ố...
Mã sản phẩm: #

Dự án mở rộng nhà máy sơn Akzo Nobel Paint Việt Nam giai đoạn 2. Các hạng mục thi công chính:

  • Lắp đặt thiết bị
  • Gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống ống công nghệ
  • Gia công chế tạo và lắp đặt bồn xử lý
  • Gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu nhà xưởng