Auto packing system

AUTO PACKING – Lắp đặt hệ thống băng tải tự động - Cân
Mã sản phẩm: #


System configuration

Hệ thống băng tải + cân định lượng tự động dành cho dây chuyền chiết rót bột sơn. Để đơn giản và thuận tiện cho việc vận hành, MQ TMC thiết kế hệ thống dựa theo yêu cầu của khách hàng và tối ưu hóa việc vận hành. Hệ thống được điều khiển bởi PLC và người vận hành điều khiển hệ thống thông qua màn hình HMI và các nút nhấn có trên tủ điện.

 Phạm vi công việc:

  • Thiết kế hệ thống
  • Cung cấp băn tải
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển và băng tải, động cơ.
  • Hiệu chỉnh thiết bị đo lường có độ chính xác cao (cân Metler Toledo).
  • Lập trình chương trình PLC.
  • Lập trình chương trình HMI.
  • Giao tiếp Profinet giữa các thiết bị PLC, HMI, đầu cân Metler Toledo.
  • Định lượng tự động
  • Vận hành thử hệ thống và bàn giao.