CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

Ngày 15/09/2018 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN đã vinh dự được trao Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015 được tổ chức ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM phát hành.

Chia sẻ

Bài viết liên quan