Thành Lập Liên Doanh Voltech Group - Minh Quân TMC

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Công Ty TNHH Voltech Việt Nam được thành lập dưới sự nỗ lực của Minh Quân TMC cùng với Voltech Group nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tìm kiếm những cơ hội mới để cùng phát triển.

Chia sẻ

Bài viết liên quan