Các Sản Phẩm Khác

CUNG CẤP THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị được sử dụng để trao đổi nhiệt giữa một hay nhiều chất...

GIA CÔNG CHẾ TẠO PHỄU HOPPER & SILO

Phễu - Hoppers cho phép vận chuyển nguyên, vật liệu và không lãng phí và tránh tiếp xúc vớ...