Cơ khí

GIA CÔNG BỒN BỂ CÔNG NGHIỆP

Công Ty Minh Quân Chuyên gia công bồn bể công nghiệp, sở hữu các máy móc thiết bị hiện đại...

GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP BỒN INOX

Bồn là vật chứa chất lỏng, khí nén và một số chất rắn. Ở dạng cơ bản nhất chúng bao gồm ph...

GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP BỒN THÉP ĐEN

Thép đen - Thép Carbon là vật liệu chế tạo quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện nay...

MENTO VN JSC - HỆ THỐNG ỐNG GIÓ

Gia công hệ thống ống gió vật liệu thép carbon

CUNG CẤP THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị được sử dụng để trao đổi nhiệt giữa một hay nhiều chất...

GIA CÔNG CHẾ TẠO HOPPERS & SILOS

Phễu - Hoppers cho phép vận chuyển nguyên, vật liệu và không lãng phí và tránh tiếp xúc vớ...

GIA CÔNG BỒN CÁCH NHIỆT

Bồn cách nhiệt duy trì nhiệt độ bên trong để đảm bảo các sản phẩm được giữ ở mức chính xác...

GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP BỒN KHUẤY

Bồn trộn được sử dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp và thực tế có thể được tìm thấy...

SERIM VINA - GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP BỒN CHỨA

Gia công và cung cấp bồn chứa bằng thép và inox cho nhà máy Serim Vina