Cơ khí

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC YÊN BÌNH - ỐNG LỌC XI PHÔN...

Gia công và cung cấp hệ thống ống lọc Xi phông hở (OSF) cho dự án nhà máy xử lý nước sạch...

CASTEC VINA - GIA CÔNG ỐNG

Gia công chế tạo hệ thống đường ống cho nhà máy Castec Vina.

NHÀ MÁY GIẤY VINA KRAFT - THIẾT KẾ, GIA CÔNG...

R2S là dự án mà Minh Quân TMC đã thực hiện thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt. Nó là mộ...

SY STEEL VINA - GIA CÔNG HỆ THỐNG ỐNG GIÓ

Gia công chế tạo và lắp đặt bồn và hệ thống ống gió cho dự án SY Steel Vina

VINA KYOEI - GIA CÔNG CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT HỆ T...

Dự án Vina Kyoei là dự án mà Minh Quân TMC thi công gia công chế tạo và lắp đặt hệ thống đ...

AKZO NOBEL PAINT - THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP Đ...

Dự án mở rộng nhà máy sơn Akzo Nobel Paint Việt Nam giai đoạn 2. Các hạng mục thi công chí...