Điện và Tự động hóa

SỬA CHỮA - BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG BIẾN TÂ...

Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống biến tần, các thiết bị truyền động trong công...

HỆ THỐNG TỦ PHÂN PHỐI

Hệ thống tủ phân phối

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐÔNG HÓA CÔNG NGHIỆP

PERSTIMA - NÂNG CẤP VÀ CẢI TIẾN MÀN HÌNH H...

Nâng cấp và chỉnh sửa giao diện HMI, hệ thống điện điều khiển cho Perstima Việt Nam

BLUE SCOPE STEEL - CHUYỂN ĐỔI BIẾN TẦN S120...

Thay mới biến tần & nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền CSL cho nhà máy Blue Scope St...

AKZO NOBEL PAINT - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT BỒN CÁNH...

Gia công, lắp đặt bồn cánh khuấy 7m3 điều khiển từ trạm PCS của nhà máy - Nhà máy Sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP VÀ THAY MỚI SERVO...

Nâng cấp và thay mới servo motor 2kW cho dây chuyền chiết rót sơn cho nhà máy sơn Akzo Nob...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP HỆ THỐNG DÂY CHUY...

Nâng cấp hệ thống dây chuyền chiết rót sơn “High Speed Filling Line” cho nhà máy sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CẢNH...

Lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo thông minh tại các ngã 4 cho nhà máy Sơn Akzo Nobel Paint