Dự án tham khảo

PERSTIMA - NÂNG CẤP VÀ CẢI TIẾN MÀN HÌNH H...

Nâng cấp và chỉnh sửa giao diện HMI, hệ thống điện điều khiển cho Perstima Việt Nam

BLUE SCOPE STEEL - CHUYỂN ĐỔI BIẾN TẦN S120...

Thay mới biến tần & nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền CSL cho nhà máy Blue Scope St...

AKZO NOBEL PAINT - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT BỒN CÁNH...

Gia công, lắp đặt bồn cánh khuấy 7m3 điều khiển từ trạm PCS của nhà máy - Nhà máy Sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP VÀ THAY MỚI SERVO...

Nâng cấp và thay mới servo motor 2kW cho dây chuyền chiết rót sơn cho nhà máy sơn Akzo Nob...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP HỆ THỐNG DÂY CHUY...

Nâng cấp hệ thống dây chuyền chiết rót sơn “High Speed Filling Line” cho nhà máy sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CẢNH...

Lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo thông minh tại các ngã 4 cho nhà máy Sơn Akzo Nobel Paint

AKZO NOBEL PAINT - PALANG XÍCH ĐIỆN

Cung cấp và lắp đặt palang xích điện cho nhà máy Sơn Akzo Nobel

SAMHWA PAINT VH - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ M...

Thi công lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy sơn Samhwa Paint VH