CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐÔNG HÓA CÔNG NGHIỆP
Mã sản phẩm: #

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

     Trong công nghiệp thì hệ thống tự động hóa mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Giúp tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, độ chính xác cũng như thực hiện các công việc khó khăn mà con người không thể nào làm được. 

     Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều dự án trong và ngoài nước, MQ tự tin mang đến cho khách hàng các giải pháp tự động hóa trong giây chuyền sản xuất, trong nhà máy của khách hàng nhằm đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng đề ra. 

     Các giải pháp tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng nhưng duqwaj vào các tiêu chí kỹ thuật và bản mô tả về đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm, tính chất vận hành ... từ khách hàng, các kỹ sư của MQ sẽ nghiên cứu và đưa ra giải pháp phù hợp nhất. Đối với các giải pháp tổng quát, hiện MQ cung cấp các giải pháp:

(Các giải pháp cụ thể cho từng ngành sẽ được giới thiệu trong các chuyên ngành cụ thể)

  • Thiết kế và tư vấn hệ thống điều khiển, giám sát

  • Lập trình hệ thống PLC/PAC

  • Lập trình SCADA

  • Lập trình DCS/PCS hoặc Process PLC

  • Lập trình theo level quản lý

  • Thiết kế và lập trình các hệ thống Process

  • Cài đặt và thiết lập các thông số hệ thống xử lý khác

  • Kiểm tra hoàn thiện và chuyển giao