CUNG CẤP THIẾT BỊ - TÍCH HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

Cung cấp thiết bị và tích hợp hệ thống tự động hóa
Mã sản phẩm: #

Cung cấp thiết bị và tích hợp hệ thống tự động hóa

Đối với hệ thống trong công nghiệp mọi người thường nghe nói đến hệ thống tự động hóa hay các control level. Vậy chúng là những gì và các mức khác nhau là gì.

Giả sử xét một ví dụ sau đây về một hệ thống tự động hóa về tích hợp theo chiều dọc.

Hãy đến với Minh Quân, khách hàng sẽ được đáp ứng nhu cầu của một hệ thống tự động hóa đáp ứng nhu cầu của mình.

Chúng ta có các tầng:

  • Field Level: là tầng thấp nhất, là đây chính là sensor, actuator, các cảm biến, cơ cấu chấp hành, là động cơ, van, các remote I/O ...Vậy tích hợp hệ thống này lại thì như thế nào? Đó là làm cho các thiết bị này hoạt động thành một thể thống nhất, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong hệ thống.Tích hợp không có nghĩa là phải kết nối chúng lại thành một mạng truyền thông mà tạo cho chúng có mối liên hệ gắn kết và có sự ràng buộc với nhau trong hệ thống. Vậy nhưng chúng cũng có thể có các liên kết truyền thông với nhau bằng các mạng như AS-I, Hart, I/O link, thậm chí là các field bus như Profibus, Modbus ...
  • Control Level: Đây là tầng điều khiển hay nói đúng hơn là tầng tập hợp các thiết bị hay nhóm thiết bị điều khiển. Chúng là các PLC/DCS/Process ... Đây nói chung là các thiết bị có thể xử lý được các tác vụ, truyền nhận dữ liệu ...
  • Operation Level: Tầng vận hành, là tầng giao tiếp chính giữa con người với với máy móc. Đây có thể là các máy tính, HMI có cài đặt các chương trình giao tiếp để vận hành như SCADA/HMI hay các máy tính làm các nhiệm vụ như Data Logging, ...
  • Management Level: Tầng quản lý, đây chính là MES (Manufacturing Excution Systems) dùng để quản lý các hoạt động của một cơ sở sản xuất, của nhà máy, hay thậm chí tập đoàn. Nó chính là sự tối ưu cho hoạt động của nhà máy, cơ sở sản xuất, đảm bảo cho dòng vận hành thông suốt trong nhà máy, từ các đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất thế nào cho hợp lý, cho tối ưu nhất ...
  • ERP Level hay Enterprise Resource Planning System đây chính là tầng khó khăn nhất tối ưu và quan trọng nhất, tầng này chính là đảm bảo sự thông suốt, là nguồn lực của cả nhà máy, của cả công ty. Tầng này quản lý nguồn vốn, nhân lực, kế hoạch, các đơn hàng, các nguồn lực khác