CUNG CẤP THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị được sử dụng để trao đổi nhiệt giữa một hay nhiều chất tải nhiệt. Những chất tải nhiệt có thể được ngăn cách bằng các tấm...
Mã sản phẩm: #

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Minh Quân TMC cung cấp dịch vụ gia công thiết bị trao đổi nhiệt trên nhiều chủng loại vật liệu. Thiết bị Minh Quan TMC được sản xuất với vật liệu chất lượng từ các nhà cung cấp hàng đầu. Thiết bị trao đổi nhiệt của chúng tôi có bảo hành tối thiểu 1 năm và cung cấp một số tùy chọn như thiết bị trao đổi nhiệt dạng chùm ống (shell and tubes heat exchanger), thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm và nhiều tùy chọn khác. Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc tạo ra các loại thiết bị trao đổi nhiệt này rất đa dạng và vì chúng tôi làm việc với các công ty hàng đầu trên toàn thế giới nên bạn có thể yên tâm rằng bồn của chúng tôi được chế tạo để trường tồn.

Tất cả các bồn của chúng tôi đều trải qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và thử nghiệm tại nhà theo quy trình ISO của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM và / hoặc AMSE ở mức tối thiểu. Chúng tôi cũng bao gồm tài liệu đầy đủ cho mỗi bể cho phép các vật liệu có thể truy nguyên hoàn toàn từ nhà máy đến sự chấp nhận của khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu dự án mới của bạn.