PERSTIMA - NÂNG CẤP VÀ CẢI TIẾN MÀN HÌNH HMI, HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Nâng cấp và chỉnh sửa giao diện HMI, hệ thống điện điều khiển cho Perstima Việt Nam
Mã sản phẩm: #

PERSTIMA VIỆT NAM

NÂNG CẤP VÀ CẢI TIẾN MÀN HÌNH HMI, HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Nhà máy mạ thép Perstima Việt Nam là công ty liên doanh của Nhật bản đóng tại VSIP1. Nhà máy cung cấp sản phẩm mạ thiếc cho các công ty làm phôi sản xuất lon sữa, đồ hộp ... 

Giây chuyền mạ tĩnh điện với vận tốc lên đến 350mpm và phần hệ thống "System Perfomance and monitoring" được điều khiển bởi Process PLC của Mitsubishi (DCS). Đây là hệ thống điều khiển hiện đại với:

QPH PLC của Mitsubishi điều khiển và kiểm soát quá trình (nhiệt độ, độ ẩm, actuator)

Got 2000 HMI để hiển thị các thông số điều khiển, engineering ...

AS-I network system kết nối thiết bị ngoại vi, các sensor, actuator thông qua mạng AS-I

Profibus giao tiếp với PLC chính của giây chuyền, trao đổi dữ liệu 

PHẠM VI CÔNG VIỆC

  • Modify chương trình DCS của hệ thống phun dầu

  • Nâng cấp hệ thống điều khiển và kiểm soát đòng điện, điện áp mạ

  • Nâng cấp gói Historical lữu trữ dữ liệu 
  • Nâng cấp và chỉnh sửa chương trình HMI

  • Report/Trend cho sản phẩm

ĐỊA ĐIỂM

  • KCN VSIP 1, Bình Dương