SERIM VINA - GIA CÔNG VÀ CUNG CẤP BỒN CHỨA

Gia công và cung cấp bồn chứa bằng thép và inox cho nhà máy Serim Vina
Mã sản phẩm: #

Minh Quân TMC - Gia công và cung cấp bồn chứa bằng thép đen và inox cho nhà máy Serim Vina. Các bồn được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn API650