Đạt được chứng chỉ an toàn ISO 45001:2018

Ngày 05/05/2021 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN đã vinh dự được trao Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn & Sức Khỏe đạt chuẩn ISO 4...
Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

Ngày 15/09/2018 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN đã vinh dự được trao Giấy chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015...
Xem chi tiết

Thành Lập Liên Doanh Voltech Group - Minh Quân TMC

December 21, 2018 Voltech Vietnam Company Limited was established under the efforts of Minh Quan TMC together with Voltech Group to expand its business and s...
Xem chi tiết

Động Thổ Xây Dựng Nhà Máy Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Minh Quân

Với mục đích mở rộng và phát triển hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tăng cường việc sản xuất hàng hóa phục vụ cho thị trường tiêu thụ hiện nay. Ngày 14 tháng 0...
Xem chi tiết