Dự án tham khảo

AKZO NOBEL PAINT - PALANG XÍCH ĐIỆN

Cung cấp và lắp đặt palang xích điện cho nhà máy Sơn Akzo Nobel

SAMHWA PAINT VH - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ M...

Thi công lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy sơn Samhwa Paint VH