Dự án tham khảo

Công ty TNHH Thép Hải Trí

Minh Quân thay thế và nâng cấp, chuyển đổi hệ thống điều khiển theo yêu cầu của nhà máy.

K-CHEM VIET NAM COMPANY LIMITED

Minh Quân là đơn vị trúng gói thầu cung cấp toàn bộ hệ thống bồn bể, gói process cũng như...

Auto packing system

AUTO PACKING – Lắp đặt hệ thống băng tải tự động - Cân

Thiết kế chế tạo hệ thống phun sơn bột

Hệ thống phun sơn bột sơn tĩnh điện cho phòng lab - Công ty Akzonobel bao gồm 10 phòng sơn

PERSTIMA - NÂNG CẤP VÀ CẢI TIẾN MÀN HÌNH H...

Nâng cấp và chỉnh sửa giao diện HMI, hệ thống điện điều khiển cho Perstima Việt Nam

BLUE SCOPE STEEL - CHUYỂN ĐỔI BIẾN TẦN S120...

Thay mới biến tần & nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền CSL cho nhà máy Blue Scope St...

AKZO NOBEL PAINT - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT BỒN CÁNH...

Gia công, lắp đặt bồn cánh khuấy 7m3 điều khiển từ trạm PCS của nhà máy - Nhà máy Sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP VÀ THAY MỚI SERVO...

Nâng cấp và thay mới servo motor 2kW cho dây chuyền chiết rót sơn cho nhà máy sơn Akzo Nob...

AKZO NOBEL PAINT - NÂNG CẤP HỆ THỐNG DÂY CHUY...

Nâng cấp hệ thống dây chuyền chiết rót sơn “High Speed Filling Line” cho nhà máy sơn Akzo...

AKZO NOBEL PAINT - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐÈN CẢNH...

Lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo thông minh tại các ngã 4 cho nhà máy Sơn Akzo Nobel Paint