SAMHWA PAINT - CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ LẮP DỰNG SÀN KẾT CẤU

Thi công lắp dựng sàn kết cấu và cung cấp thiết bị cho nhà máy sơn Samhwa Paint VH
Mã sản phẩm: #

Minh Quân TMC thi công dự án Samhwa Paint VH. Chúng tôi thiết kế hệ thống, thi công lắp dựng sàn kết cấu và cung cấp hệ thống thiết bị cho nhà máy sơn Samhwa Paint VH.

Khách hàng: Samhwa Paint VH