TAYCA VIỆT NAM - BỒN CHỨA SUS304

Minh Quân TMC gia công 1 bồn inox 200m3 và 3 bồn inox 100m3 cho nhà máy Tayca Việt Nam
Mã sản phẩm: #

Đây là dự án mà Minh Quân TMC đã gia công 1 bồn inox 200m3 và 3 bồn inox 100m3 cho nhà máy Tayca Việt Nam

 - Bồn 200m3 được gia công thành 3 phần tại Nhà máy cơ khí Minh Quân và sau đó được vận chuyển và tổ hợp tại công trường - Nhà máy Tayca Việt Nam.

 - Bồn 100m3 được gia công hoàn thiện tại Nhà máy cơ khí Minh Quân sau đó được vận chuyển tới vị trí lắp đặt tại nhà máy Tayca Việt Nam