LẮP ĐẶT CƠ KHÍ - DỰ ÁN NHÀ MÁY XLNT BÌNH HƯNG

Thi công lắp đặt hệ thống ống và thiết bị cơ khí - Dự án Cải Thiện Môi Trường Nước Tp.HCM - Lưu vực Kênh Tàu Hũ, Bến Nghé, Đôi Tẻ - Giai Đoạn 2
Mã sản phẩm: #
GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ - NHÀ MÁY XLNT BÌNH HƯNG

Gia công cơ khí và lắp đặt thiết bị - Dự Án: Nhà Máy XLNT Bình Hưng - Thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Tp.HCM - Lưu vực Kênh Tàu Hũ, Bến Nghé, Đôi Tẻ - Giai Đoạn 2

GIA CÔNG ỐNG INOX

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

MINH QUÂN TMC - ĐƠN VỊ GIA CÔNG, VÀ CUNG CẤP BỒN BỂ CÔNG NGHIỆP

SẢN PHẨM CHÚNG TÔI CUNG CẤP